هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پیمایش قله سیاه سنگ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۵ آذر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۳ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3400

این قله در ارتفاعات بلده نور با ارتفاع تقریبی 3400است.


لوازم مورد نیاز
لباس مناسب فصل، کفش مناسب فصل، کوله مناسب + روکش کوله، دو عدد باتون کوهنوردی، لباس زیر اضافی، عینک UV، طنابچه انفرادی + کارابین


دیدگاه‌ها