هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پیمایش قله پیرگردکوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ مهر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
20 نفر
مبلغ
55,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3024

↔ مسافت پیمایش

km

5

منطقه توسکستان-جنوب گرگان


 


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب-کوله-غذا-باتوم-عینک-گتر-لباس مناسب-اب-


دیدگاه‌ها