هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پیمایش قله چلم کوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳ آبان
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2700


لوازم مورد نیاز
.


دیدگاه‌ها