هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پیمایش مسیر دارآباد به جمشیدیه

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۴ تیر
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۳ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
15,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2800

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:

پیمایش این مسیر بکر و لدتبخش که کمتر برنامه ایی دراین مسیر اجراشده جهت شرکت دراین برنامه لینک زیررالمس کنید ویابه شماره همراه تماس بگیرید09122912857


لینک کانال@ofogh2020


لوازم مورد نیاز
کفش کوهنوردی کوله زیرانداز دووعده غذای صبحانه وناهار
کلاه آفتابگیر