هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پیمایش مسیر نقره سر تا قله جنگلی

شهر مبدا (محل حرکت)
قایم شهر
تاریخ
۲۷ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
28,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2500

↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:


لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب، به همراه ۲ وعده خوراک و ۱.۵ لیتر اب