هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

کارآموزی سنگنوردی (آقایان)

تاریخ
۲۶ الی ۲۷ اردیبهشت
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مبلغ
200,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

0

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

16:00

کمیته آموزش باشگاه آلپ تبریز برگزار می کند :
با ارائه مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی

مدرسین : حسن نوبهار - امیر سالمی - رامین جعفرزاد - قادر مرادی

شماره کارت جهت واریز هزینه دوره
5892-1010-2623-9760 امیر سالمی

تلفن تماس
09904140200
لوازم مورد نیاز
-

باشگاه آلپ تبریز

تلفن تماس : 09124234066