هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

کارآموزی سنگ مقدماتی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۵ الی ۱۹ شهریور
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
280,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
طناب
کلاه کاسک
هارنس
کارابین پیچ
هشت فرود
و...

باشگاه كوهنوردى اقليم چهارم

تلفن تماس : 09198050521


دیدگاه‌ها