هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

کارآموزی سنگ پیشرفته آقایان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۵ مهر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
400,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
طناب
هارنس
کلاه کاسک
کاربین پیچ
ابزار حمایت
ابزار بالاکشی
پله رکاب و ...

باشگاه كوهنوردى اقليم چهارم

تلفن تماس : 09198050521


دیدگاه‌ها