هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارآموزی کوهپیمائی - آقایان

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۲۹ الی ۳۱ خرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

محل برگزاری: ارتفاعات شمال تهران


توضیحات بیشتر و ثبت نام در سایت آوای ارسباران؛


www.arasbaran.org


لوازم مورد نیاز
به صفحه ثبت نام برنامه در سایت باشگاه مراجعه شود


دیدگاه‌ها