هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارآموزی کوهپیمایی آقایان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
باتوم، طناب انفرادی، لباس مناسب


دیدگاه‌ها