هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارآموزی کوهپیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ الی ۲۷ مهر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۴ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
طناب انفرادی، کبف کمک های اولیه ،باتوم، پوشاک مناسب فصل


دیدگاه‌ها