هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارگاه آموزشی محیط زیست

تاریخ
۲۶ مهر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۵ مهر ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
پیشنیاز دوره: ندارد

🔅علاقمندان به شرکت در دوره با مسئول آموزش باشگاه و فقط از طریق تلگرام تماس حاصل نمایند.
@Edu_tehranclub
لوازم مورد نیاز
-