هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارگاه آموزشی و تخصصی یخ نوردی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۴ بهمن
ساعت
۱۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

ورود برای عموم آزاد و رایگان است 


لوازم مورد نیاز
قلم، کاغذ


دیدگاه‌ها