هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارگاه امداد و نجات در کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ مهر
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۴ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
پوشاک مناسب کوهنوردی


دیدگاه‌ها