هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کارگاه نجات در برف بهمن شناسی(آقایان و بانوان)

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ الی ۲۹ دی
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۴ دی ۱۳۹۸
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی، غذا و نوشیدنی، بیل برف، اره چوب بری، پوشاک مناسب


دیدگاه‌ها