هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کلاس روانشناسی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۱ تیر
ساعت
۱۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ تیر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
30 نفر
مبلغ
50,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

3:60

کلاس روانشناسی کوهستان مطالعه و بررسی و ارتباط ان با کوهنوردی ،شناخت توان ذهنی  افراد در شرایط متفاوت


لوازم مورد نیاز
دفتر خودکار


دیدگاه‌ها