هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کوهنوردی سبک توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳ اردیبهشت
ساعت
۱۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1800

↔ مسافت پیمایش

km

2

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

4:00

این برنامه به صورت هفتگی برگزار می شود


شرکت در برنامه برای همه آزاد و رایگان است


لوازم مورد نیاز
کفش کوه
کوله پشتی
یک وعده غذای سبک

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶