هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کوهپیمایی

شهر مبدا (محل حرکت)
جهرم
تاریخ
۳ اسفند
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
5,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1350

↔ مسافت پیمایش

km

دو

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

6:30


لوازم مورد نیاز
صبحانه،آب،میوه،تنقلات،زیرانداز

شب های بونیز

تلفن تماس : 07154441369