هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کویر ابوزید آباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ الی ۲۹ آذر
ساعت
۱۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
170,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی، بیمه ورزشی، یک وعده نهار، یک وعده شام، لبخند فراموش نشه

باشگاه مهر اراک

تلفن تماس : ۰۹۳۳۵۵۵۳۴۱۵


دیدگاه‌ها