هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

کویر ورامین قله طلا

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۷ آبان
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۶ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
20,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

بازدیداز تپه ماهورهایی که دردا کویر به اشکال مختلف درآمده 


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله زیرانداز دووعده غذای صبحانه وناهار لباس گرم


دیدگاه‌ها