هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

گردش در منطقه زیبای تنگ گمبیل

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ الی ۲۰ اردیبهشت
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
65,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

1

هزینه برنامه باناهار،جوجه کباب، ۸۰ هزارتومان است. 


پیاده روی مسیر حدود ۲۰ دقیقه است


دوستان علاقمندمیتوانند درمسیرتنگه پیاده روی کنند.


لوازم مورد نیاز
زیرانداز،اب،ناهار،
هزینه برنامه باناهارجوجه کباب ۸۰ هزارتومان


دیدگاه‌ها