هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

گزارش خط الراس پسندکوه به آزادکوه

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳۱ تیر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۳۱ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

نخستین گزارش خط الراس پسندکوه به آزادکوه 


توسط مجیدملک محمدی 


آشنایی با سامانه ی بریم کوه 


حمیدرضا رحیمی 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها