هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

گزارش گشایش مسیریگانه علم کوه پاتخت

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱ مهر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
98 نفر
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

گشایش مسیر یگانه بر روی دیواره پاتخت علم کوه 


به سرپرستی خانم ابریشمی 


برنامه هییت کوهنوردی استان تهران 


 


 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها