هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

گشایش مسیر کژدم

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ مهر
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
100 نفر
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

گشایش مسیر کژدم بر روی دیواره بیستون 


توسط: فاطمه حاجی کریملو، حسن گرامی، امین پیل آرام،


قاسم بلبلی


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها