هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

گیلده به نیارق

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۹ مهر
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۸ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
10 نفر
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
صبحانه و نهار و میان وعده
لباس ورزشی مناسب
باتوم
اب کافی
بارانی یا پانچو


دیدگاه‌ها