هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

یکشب با کاظم فریدیان

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۷ مرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۷ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

مروری بر۱۲سال عضویت و فعالییت کاظم فریدیان در باشگاه دماوند اولین ایرانی فاتح قله ی k2 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار

کوهنوردی و اسکی دماوند

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۳۷۰۰۵۱


دیدگاه‌ها