هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

یکشب با کاظم فریدیان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ مرداد
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۷ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

مروری بر۱۲سال عضویت و فعالییت کاظم فریدیان در باشگاه دماوند اولین ایرانی فاتح قله ی k2 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها