هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مدرس درجه سه صعودهای ورزشی
مربی کوهپیمایی
راهنمای کوهستان یخ و برف

سال شروع کوهنوردی : 1384

دوره های گذرانده شده

 • کارآموزی کوهپیمایی
 • کارآموزی سنگ نوردی
 • پیشرفته سنگ نوردی
 • مبانی نجات فنی
 • کارآموزی برف
 • پیشرفته برف
 • دوره آبشار یخی
 • بهمن شناسی
 • مبانی جستجو در کوهستان
 • حفظ محیط کوهستان
 • هواشناسی کوهستان
 • نقشه خوانی و کار با قطب نما
 • GPS
 • پزشکی کوهستان
 • دوره غارپیمایی
 • کارآموزی غارنوردی
 • مربی درجه ۳ کوهپیمایی
 • مربی درجه ۳ سنگنوردی
 • مربی درجه ۳ برف‌و‌یخ

قله های شاخص صعود شده

 • دماوند

دیدگاه‌ها