هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1397

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان

دیدگاه‌ها