هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

تاسیس ۱۳۷۰
صعود به تمامی قله های ایران و برخی از قله های برون مرزی

تلفن : ۰۹۱۲۱۵۹۳۳۲۱

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • سنگنوردی
  • طبیعت گردی
  • دره‌نوردی
  • دوچرخه کوهستان
  • جنگل‌نوردی
  • کویرنوردی
  • صعودهای ورزشی