هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

بصورت تفریحی کوهنوردی میکنم.
عضو تیم فوتسال هستم.
در ورزش بدنسازی هم فعالیت دارم.

دیدگاه‌ها