هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوه نماد پایداری و استقامت

سال شروع کوهنوردی : 1376

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی جستجو در کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • زردکوه

دیدگاه‌ها