هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

تکواندو ، کاراته، فوتبال، کوهنوردی

سال شروع کوهنوردی : 1396

قله های شاخص صعود شده

  • برف انبار
  • دومیر
  • آتشکوه
  • زلیخا
  • شاه نشین

دیدگاه‌ها