هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1391

قله های شاخص صعود شده

  • الوند
  • درفک
  • شاه معلم
  • توچال
  • دارآباد

دیدگاه‌ها