هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنوردی 
طبیعتگردی
بدنسازی
رزمی
شنا
... 

سال شروع کوهنوردی : 1390

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • کارآموزی سنگ نوردی
  • مبانی جستجو در کوهستان
  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان
  • نقشه خوانی و کار با قطب نما
  • پزشکی کوهستان

دیدگاه‌ها