هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1382

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • کارآموزی برف
  • پیشرفته برف
  • بهمن شناسی

دیدگاه‌ها