صفحه اصلی تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

فروردین
عنوان برنامه تاریخ برگزاری نام مدرس
دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما ۳۰ الی ۳۱ فروردین مهرداد طلایی اتمام مهلت ثبت نام
اردیبهشت
عنوان برنامه تاریخ برگزاری نام مدرس
دوره کار با جی پی اس (GPS) ۶ الی ۷ اردیبهشت مهرداد طلایی
ثبت نام
دوره کارآموزی برف و یخ آقایان ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت امیرحسین ناظمی
ثبت نام
دوره کارآموزی برف و یخ بانوان ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت نسرین نعمتی
ثبت نام
دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت سهیلا عضایی
ثبت نام
دوره کارآموزی کوهپیمایی آقایان ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت بهنام كريمي
ثبت نام
دوره پیشرفته برف و یخ بانوان ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت نرگس گودرزی اتمام ظرفیت
دوره پیشرفته برف و یخ بانوان ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت نرگس گودرزی اتمام ظرفیت
عنوان برنامه دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۳۰ الی ۳۱ فروردین
نام مدرس مهرداد طلایی
اتمام مهلت ثبت نام
عنوان برنامه دوره کار با جی پی اس (GPS)
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۶ الی ۷ اردیبهشت
نام مدرس مهرداد طلایی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کارآموزی برف و یخ آقایان
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت
نام مدرس امیرحسین ناظمی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کارآموزی برف و یخ بانوان
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت
نام مدرس نسرین نعمتی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت
نام مدرس سهیلا عضایی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کارآموزی کوهپیمایی آقایان
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت
نام مدرس بهنام كريمي
ثبت نام
عنوان برنامه دوره پیشرفته برف و یخ بانوان
تاریخ برگزاری سه‌شنبه ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت
نام مدرس نرگس گودرزی
اتمام ظرفیت
عنوان برنامه دوره پیشرفته برف و یخ بانوان
تاریخ برگزاری سه‌شنبه ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت
نام مدرس نرگس گودرزی
اتمام ظرفیت