صفحه اصلی تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

مهر
عنوان برنامه تاریخ برگزاری نام مدرس
دوره کار با جی پی اس (GPS) ۲۰ الی ۲۱ مهر مهرداد طلایی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کار با جی پی اس (GPS)
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۲۰ الی ۲۱ مهر
نام مدرس مهرداد طلایی
ثبت نام