صفحه اصلی تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

تقویم دوره‌های آموزشی باشگاه کوهنوردی همنورد

خرداد
عنوان برنامه تاریخ برگزاری نام مدرس
دوره مبانی حفظ محیط کوهستان ۱۹ خرداد نسترن وثوقی
ثبت نام
تیر
عنوان برنامه تاریخ برگزاری نام مدرس
دوره کار با جی پی اس (GPS) ۱۵ الی ۱۶ تیر مهرداد طلایی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره مبانی حفظ محیط کوهستان
تاریخ برگزاری جمعه ۱۹ خرداد
نام مدرس نسترن وثوقی
ثبت نام
عنوان برنامه دوره کار با جی پی اس (GPS)
تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۵ الی ۱۶ تیر
نام مدرس مهرداد طلایی
ثبت نام