صفحه اصلی لیست دوره ها دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما
easy
کوهنوردی

کوهنوردی

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

باشگاه کوهنوردی کاهار برگزار می کند

 

دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما

20 الی 21 آبان 1400

مدرس : علی مشکین

اهمیت آموزش در کوهنوردی امروزه بر هیچ کس پوشیده
نیست . مطمئناٌ قدم گذاشتن در کوهستان ، اگر چه با
لذت و غرور همراه است ولی همین طبیعت زیبا می تواند
بسیار خشن و ویرانگر نیز باشد . همچنین امروزه
کوهنوردی وارد مرحله جدیدی از دوران خود شده و
اجرای برنامه های جدید و متنوع و شکستن مرزهای
توانایی انسان در بین کوهنوردان اهمیت خاصی پیدا کرده
است . با توجه به باال رفتن انتظارات کوهنوردان از خود
در اجرای برنامه های بهتر ، علم آنها نیز باید به همان
نسبت و حتی بیشتر رشد کرده و به عبارتی دیگر آگاهانه
پای در محیطهای ناشناخته بگذارند . در راستای این هدف
و اعتالی امر آموزش و با توجه به فقر کوهنوردی کشور
در زمینه جهت یابی و نقشه خوانی ، تصمیم گرفته شد تا
در این رابطه دو دوره اجرا گردد . دوره اول در واقع دوره
ای در رابطه با جهت یابی مقدماتی با استفاده از قطب نما
و اصول نقشه خوانی و طراحی مسیر می باشد که در واقع
این دوره مقدمه ای برای دوره بعدی ، یعنی دوره آموزشی
پیشرفته GPS می باشد .

لوازم مورد نیاز

قطب نما

قلم

کاغذ

نظر شما

قوانین ثبت نظر

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید