هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

تکواندووکوهنوردی علایق من.

سال شروع کوهنوردی : 1396

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • حفظ محیط کوهستان
  • هواشناسی کوهستان
  • پزشکی کوهستان
  • کارآموزی سنگ نوردی
  • مبانی جستجو در کوهستان

قله های شاخص صعود شده

  • برف انبار
  • آسمان کوه
  • پرسون
  • ورجین

دیدگاه‌ها