هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

باشگاه مانوش در سال ۱۳۹۲ و در غالب گروه رسما فعالیت خود را آغاز و در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ مجوز آن بعنوان باشگاه رسمی صادر گردید.

شماره ثبت : ۹۷/۲۰۳/۵۶۴/ص

مدیر/سرپرست : مجید راجی

آدرس : شهرستان سمیرم -خیابان فلسطین-طبقه فوقانی پارچه سرای ترمه

تلفن : ۰۳۱۵۳۶۶۱۴۵۸

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردیبرنامه های باشگاه کوهنوردی مانوش سمیرم


خط الراس مرکزی دنا
خط الراس مرکزی رشته دنا با ۱۴ قله بالای ۴۰۰۰ متر از جمله قله بیژن ۳(قاش مستان)بام دنارا در خودجاداده
سایر برنامه ها ...