هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

سال شروع کوهنوردی : 1395

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • مبانی جستجو در کوهستان
  • کارآموزی سنگ نوردی

دیدگاه‌ها