هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

صعود به قله های تهران
صعود به سبلان
صعود به سهند
صعود به میشو
صعود به کوه های کیامکی جمهوری اذربایجان

سال شروع کوهنوردی : 1385

دیدگاه‌ها