صفحه اصلی لیست برنامه ها پیمایش دره سالمستان
easy
کوهنوردی

کوهنوردی

پیمایش دره سالمستان

بسم الله الرحمن الرحیمبرنامه هشتاد و دوم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاقپیمایش دره سالمستانزمان و مکان حرکت : جمعه ۴ بهمن‼️ساعت ۶:۳۰ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس) منطقه : استان قم ، روستای فردوسطح برنامه : سبکجهت هماهنگی و استعلام ظرفیت حتما پیش از ثبتنام با شماره ۰۹۱۰۲۰۴۴۵۸۸(رازقی) هماهنگ کنیدمسافت حدودی پیمایش رفت و برگشت ۶ کیلومتر طول و ۲۵۰ متر صعود
نقطه جغرافیایی دره سالمستان : https://goo.gl/maps/vgmkaeu5Q7seSGTs8هزینه: ۸۰۰۰تومان
❗️در صورت ثبتنام عزیزان دارای خودرو برنامه اجرا خواهد شد و هزینه تقدیمشان می شود.توجه !!! : ◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.◄ رعایت ظواهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.

اطلاعات اضافی

مدت زمان برنامه

6:00 ساعت

مسافت پیمایش

6 کیلومتر

ارتفاع

2600 متر

لوازم مورد نیاز

✅ چوب یا عصای کوهنوردی (اگر باشد بهتر است)

✅ ناخن های دست و پا کوتاه باشد.

✅ کفش مناسب ورزشی (ترجیحا مخصوص کوه )،

✅ شال یا چفیه مناسب جهت حفاظت از باد و سرمای شدید،

✅ لباس گرم کامل،

✅ جوراب مناسب و جوراب ذخیره،

✅ دستمال کاغذی،

✅ حداقل یک بطری بزرگ آب (یا یک بطری شربت عسل آبلیمو+اندکی نمک و یک بطری متوسط آب)،

✅ وعده غذایی کافی ، میوه و تنقلات،

نظر شما

قوانین ثبت نظر

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید