صفحه اصلی لیست برنامه ها پیمایش دریاچه نمک حوض سلطان
easy
طبیعت گردی

طبیعت گردی

پیمایش دریاچه نمک حوض سلطان

برنامه پنجاه و ششم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق 


پیمایش دریاچه نمک حوض سلطان 


زمان و مکان حرکت : جمعه ۱۳ اردیبهشت ‼️ ساعت ۵:۴۵ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس)


منطقه : استان قم ، حاشیه آزادراه قم تهران


نقطه جغرافیایی دریاچه حوض سلطان https://goo.gl/maps/z2Givs5PpSjQuvNb7


سطح برنامه : سبک (امکان حضور خانوادگی)


توجه !!! : برنامه ها با وسیله شخصی برگزار می شود لذا ظرفیت اولیه ۴ نفر بوده، عزیزانی که قصد حضور خانوادگی دارند باید با وسیله خود تشریف بیاورند. ثبتنام در سایت بریم کوه برای افرادی است که با وسیله خود تشریف می آورند و تنها هزینه تنظیم برنامه و هدایت مسیر را می پردازند. در صورتی که وسیله ندارید به آدرس @tollabekoohnavard در پیامرسان سروش مراجعه فرمایید.


توجه !!! : 


◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.


◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.


◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.


◄ رعایت ظاهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


 

اطلاعات اضافی

مدت زمان برنامه

5: ساعت

مسافت پیمایش

8.5 کیلومتر

لوازم مورد نیاز

چکمه یا کفش مناسب حرکت در آب نمک
کلاه آفتابی
یک بتری آب
وعده غذایی ساده، میوه و تنقلات

نظر شما

قوانین ثبت نظر

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید