هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

شروع فعالیت از سال ۱۳۹۳

مدیر/سرپرست : مصطفی مرتضوی

تلفن : 03155447807

رشته‌های فعالیت

  • کوهنوردی
  • طبیعت گردی
  • دوچرخه کوهستان
  • جنگل‌نوردی
  • صعودهای ورزشی