بازدید از دریاچه لفور و هفت آبشار شیر گاه

اجرای برنامه سد لفور و هفت آبشار شیر گاه (سواد کوه ) 


ساعت یک بامداد از کرج به سمت مقصدمون حرکت کردیم 


ساعت پنج صبح به شیرگاه رسیدم 


یک ساعت استراحت کردیم 


ساعت ۶:۳۰ در کنار تاج سد لفور بودیم 


بلخره بعد از دو ساعت گردش در کنار سد 


موفق شدیم راهی پیدا کنیم که به کنار نزدیک بستر دریاچه بریم 


به دلیل امنیتی و حفاظتی بیشتر جاها فنس کشی شده است و برای رفتن به کنار دریاچه حتما مجوز نیاز دارین که ما مجوز عبور رو داشتیم .


صبحونه ای که از قبل اماده کرده بودیم و میل کردیم 


در کنار دریاچه قدم زدیم عکاسی کردیم 


ساعت ۱۱ دریاچه رو به مقصد هفت آبشار ترک کردیم 


ساعت ۱۳:۰۰ به ابتدای پاکوب هفت ابشار رسیدم و در مسیر پاکوب جنگلی قدم زدیم و از طبیعت جنگلی لذت بردیم .


ساعت ۱۴:۳۰ نهاری که دوست خوب سجاد آماده کرده بود را میل کردیم استراحتی کردیم 


بعد از آن به دیدن آبشار ها رفتیم در کنارشان عکس های یادگاری گرفتیم .


ساعت ۱۸:۰۰ منطقه هفت آبشار رو ترک و به سمت کرج رها سپار شدیم 


هوای اون روز افتابی و دلچسب بود 


در عصرگاه کمی ابری شد 


ساعت ۰:۰۰ به کرج رسیدم 


شما می توانید عکس های برنامه رو در اینساگرام چشمه ساران البرز ملاحظه کنید 


با تشکر از سجاد علی پور و خانم مینا استاد علی رضا بذای همراهی در این برنامه 


گروه طبیعت گردی چشمه ساران البرز