هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

با سلام و احترام


برنامه تمرین سنگنوردی باشگاه خانه کوهنوردان کرج در روز جمعه 13 اردیبهشت 98 در منطقه وردیج برگزار گردید . در این برنامه  6 نفر از علاقمندان به ورزش به سرپرستی آقای سعید نیک روش شرکت داشتند . تمرین سنگنوردی در منطقه وردیج