صعود به قله ارفع کوه

گزارش صعود به قله ارفع کوه ( 12/07/98)


پنجشنبه 11/07/98 با هماهنگی های قبلی که با بچه های گروه کوهنوردی افق انجام شده بود ساعت 2:15 از خانه به سمت تهران پارس حرکت کردم و ساعت 3 به محل قرار (برج آناهید )رسیدم و منتظر دوستان شدیم  (جمعی حدود 38نفر )و پس از جمع شدم دوستان ساعت 4:05به سمت روستای ارفعده حرکت کردیم و از مسیر جاجرود ، دماوند ، آبسرد، فیروزکوه خود رابه روستای زیبا و ییلاقی ارفعده در ارتفاع 1524 متری رساندیم (ساعت 19:20).


برای اسکان خانه ای روستایی در میانه روستا رو انتخاب کردیم و بعد از جابه جایی و استراحت بساط شام رو فراهم کردیم و خوش گذراندیم و ساعت حدود 00:05 بامداد تقریبا همگی به خواب رفتیم . صبح ساعت 5:15 از خواب برخاستیم و آماده حرکت شدیم و بعد از هماهنگی ها و جمع شدن دوستان ساعت 6:45به سمت قله از مسیری جنگلی و زیبا حرکت کردیم ،هوا عالی و مسیر صعود جذاب و دل انگیز بود به طوری که دوستان در هر قدم عکسی یادگاری ثبت میکردند . بعد از 2 ساعت پیمایش در جنگل در محل مناسبی اطراق کردیم (8:35) و بعد از استراحت و صرف صبحانه ادامه مسیر را در پیش گرفتیم و ساعت 11:35 به قله زیبای ارفع کوه در ارتفاع 2728 متری رسیدیم و پس از استراحت و خوردن تنقلات دوستان رو کم کم راهی مسیر برگشت کردیم و من ، آقا رضا ، علی ، هادی و میکاییل آخرین نفرات به سمت چشمه پراو پایین دست قله جهت برداشتن آب حرکت کردیم (12:45) و ساعت 13:15 به چشمه در کنار چند کلبه ییلاقی زیبا و گله ای از گوسفندان رسیدیم و بعد از برداشت آب و تماشای مناظر به سمت روستا حرکت کردیم (13:35) دوستان جلو تر رفتند و من با سرعتی کمتر جهت هواداری از افرادی  که از سایرین عقب افتاده بوند و دوستی که آسیب دیده بود  آخرین نفر قرار گرفتم و پیش رفتیم و ساعت 16:45 به محل اسکان روستا رسیدیم (به دلیل همراهی یکی از دوستان آسیب دیده زمان فرود طولانی شد ولی در حالت عادی ساعت 15:45 در روستا بودم.) بعد از استراحت و تغذیه ساعت 17:20به سمت تهران حرکت کردیم .

تلفن تماس : 09129635233