گزارش برنامه قله پورا ۲۸۸۰

بهنام خداوند بخشنده مهربان 


صعود به قله پورا ۲۸۸۰


افرادشرکت کننده در برنامه ۹ نفر 


سرپرست برنامه خانم میترا مطیع


جی پی اس و نقشه خوان امیر حسین صالحی


عقب دار و راننده جهان بخش هادی اعظم  


گروه های شرکت کننده 


بچه های البرز چشمه ساران البرز 


انجمن کوهنوردان ایران نمایندگی مهرشهر


مهمان ویژه برنامه ریس انجمن کوهنوردان ایران 


جناب یونس رضاخانی 


موقعیت برنامه جغرافیایی 


کرج جاده چالوس روستای ارنگه 


روستای ابهرک قله پورا 


وسیله نقلیه ون غزال 


گروه ساعت ۶ در پای کار حضور داشتیم روستای ابهرک 


شروع به حرکت کردیم و گروهی جلو تر از ما با حدود زمانی نیم ساعته شروع به پیمایش کرده بود و تا سنگ چین مسیر تا حدود برف کوبی شده بود و مسیر بعد از حرکت گروه ما هم مناسب تر شده بود 


در فاصله ۴۵ دقیقه ما دقیقا پشت سر گروه ما چندین گروه دیگر هم شروع به حرکت کرده بود در انتهایی مسیر چالش برنامه افزون تر شد چرا که گرده ای سر سخت در پیش راه مون باید و باید از این گرده گذر می کردیم دوستان پس از جستجو سریع راه مناسب را پیدا کردند و ما ساعت ۱۱ به روی قله قصود کردیم پس از کمی نوشیدن چای و گرفتم عکس با بنر انجمن که متنی مبنی بر ۲۰ سال فعالیت انجمن کوهنوردان ایران بود به سمت پایین حرکت کردیم ساعت ۲ کنار ماشین بودیم 


متوسط پیش مسیر بیش از ۶۰ درجه بود 


زمان رفت با احتصاب برف کوبی ۴ ساعت 


زمان برگشت ۲:۲۰ دقیقه 


پیمایش مسیر ۳ کیلومتر رفت و ۳ کیلومتر برگشت 


پیمایش ارتفاعی در مسیر بیش از ۸۰۰ متر 


تشکر ویژه از تمام دوستان که در برنامه شرکت کردند 


 


 

تلفن تماس : 09122688095