هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

گزارش برنامه ماسوله 


گروه طبیعت گردی چشمه ساران البرز 


سفر من در ساعت ۵:۱۰ بامداد از زیر پل سه راه گوهردشت اغاز شد 


انرژی بچ ها خیلی زیاد بودش و این مسله کاملا مشخص بود در ساعت ۸:۰۰ به محل صبحانمون رسیدم و در اونجا بچ ها مشغول میل کردن صبحانه شدن 


حدود ۳۰ دقیقه بعد .به سمت مقصد اصلی مون شهر زیبایی ماسوله رهسپار شدیم هوا عالی و افتاب دلچسبی بود در یک روز پاییز ی عالی 


قبل از ساعت ۱۲ به ماسوله رسیدیم برعکس پیش بینی اب و هوا


قبل از رفتن به بازار به دیدن ابشار ماسوله رفتیم عکس های زیبا در کنار ابشار گرفتیم و بعد به سمت منطقه بازاری ماسوله رفتیم  


هوای ماسوله افتابی بودش 


با بچ ها قرار گذاشتیم که به گشت و گذار در بازار ماسوله بپردازیم و بچ ها ازاد بود تا ساعت ۱۴:۰۰ در بازار گشت و گذار کنند ساعت ۱۳:۳۰ نیم ساعت زود تر به درخواست بچ ها به رستوران محل صرف نهار مون رفتیم دوستان سفارشات شون را دادندو مشغول صرف نهار شدند ساعت ۱۵:۳۰ برای صرف چای اتیشی به منطقه جنگلی رفتیم این زمان بود که هوای برعکس ظهرگاه که افتابی بد یواش یواش مه الود شد و تا ساعت ۱۶:۳۰ دیگه به سختی از فاصله ده متری منطقه پلکانی ماسوله قابل دیدن بودش چای منو رو باسختی تمام درست کردیم و میل کردم به سمت وسیله نقلیه سفرمون رفتیم و به سمت کرج حرکت کردیم .


گروه گردش طبیعت گردی چشمه ساران البرز