هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

کوهنورد

سال شروع کوهنوردی : 1367

دوره های گذرانده شده

  • کارآموزی کوهپیمایی
  • کارآموزی سنگ نوردی
  • هواشناسی کوهستان
  • پزشکی کوهستان

دیدگاه‌ها